Hội trường Hoa Hồng

Hội trường Hoa Hồng là hội trường vô cùng lý tưởng để tổ chức các chương trình hội họp dành cho công ty; lễ ký kết hợp tác, kinh doanh giữa các đơn vị, doanh nghiệp, công ty.

Diện tích: 181m2

Số lượng khách: 20 - 120 khách

Kiểu kê: Rạp hát, lớp học, chữ U, nhóm